Velkommen til Levanger Frivilligsentral

Frivilligsentralen i Levanger koordinerer frivillige aktiviteter i Levanger og har også samarbeid med flere frivillige organisasjoner om aktiviteter.

Hva skjer hos oss

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Nyheter

Frivillig jeg?

Alle som ønsker det er velkommen til en frivilligsamtale på sentralen. Vi har oversikt over en del av de aktivitetene som frivillige driver i Levanger og hvor det kan være behov for din frivillig innsats. Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

Om oss

Allerede i 1992 da frivillighetssentralene ble en nasjonal prøveordning etablerte Levanger sentral. Sentralen har vært organisert på ulike vis og med forskjellige eiere fram til i dag. Levanger Frivilligsentral er i dag organisert som er frivillig organisasjon med eget styre som er satt sammen av frivillige enkeltpersoner og en representant fra Levanger kommune. Daglig leder i 100%: Åse Saltvik Styre 2018: Helge Hartmann, leder Silje Gustad Ulekleiv, nestleder Arne Solem Hai Lieu Kommunerepresentant: enhetsleder, kultur Guri M. Sivertsen vara: enhetsleder flyktningtjenesten

2018 © Levanger Frivilligsentral