Frivilligsentralens kontor

finner du i 2.etg. på Festiviteten (tidl. kinoen i Levanger) i Kirkegata 18. 

Aktiviteter

Salg av klær, sko og div.

Les mer

Fritidsguiden- Barn og unges støtte til en aktiv fritid.

Les mer

Friskus er en aktivitets- og frivillighetskalender for Levanger.

Les mer

Frivillig kafe i samarbeid med ulike organisasjoner.

Les mer

Frivillige arrangerer maletreff enkelte dager/helger. Treffet er for amatører og deltakere deler av sine kunnskaper.

Les mer

Natteravnene rekrutteres via FAU på Levanger Ungdomsskole. Foreldre i hver klasse utfordres til å vandre lørdager. Info til deg som skal gå natteravn

Les mer

Utvikling av gode samarbeidsformer mellom kommunen og frivilligheten.

Les mer

Aktivitetsdag i og rundt Trønderhallen for hele familien.

Les mer

Frivillig Eli og Nina inviterer til strikke på rådhuset tirsdager fra 11-19.

Les mer

Ta kontakt med sentralen på 99113569 ved interresse.

Les mer

Julegaveaksjon , TV- aksjon , "God Sommer"

Les mer

Frivillig jeg?

Alle som ønsker det er velkommen til en uforpliktende frivilligsamtale på sentralen. Vi har oversikt over en del av de aktivitetene som frivillige driver i Levanger, både på sentralen og i andre frivillige organisasjoner. Frivilligkontaktene i kommunen har oversikt over behov for frivillige på ulike områder og vi formidler også frivillige til dette. Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

Om oss

Allerede i 1991 da frivillighetssentralene ble en nasjonal prøveordning etablerte Levanger sentral. Sentralen har vært organisert på ulike vis og med forskjellige eiere fram til i dag. Levanger Frivilligsentral er i dag organisert som er frivillig organisasjon med eget styre som er satt sammen av frivillige enkeltpersoner og en representant fra Levanger kommune. 

Styret 2023:
Silje Ulekleiv Gustad (leder) Unni Kollerud, styremedlem, Rolf Inge Elvbakken og Omar Al-Saadouni (styremedlemmer) Kommunerepresentant: enhetsleder flyktningtjenesten, Rune Leirset

Ansatte:
Åse Saltvik, daglig leder, 60%
Torunn Elisabeth Skjæran, konsulent 40% + 50 % fritidsguide


2023 © Levanger Frivilligsentral