Frivillig jeg?

Alle som ønsker det er velkommen til en uforpliktende frivilligsamtale på sentralen. Vi har oversikt over en del av de aktivitetene som frivillige driver i Levanger, både på sentralen og i andre frivillige organisasjoner. Frivilligkontaktene i kommunen har oversikt over behov for frivillige på ulike områder og vi formidler også frivillige til dette. Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

Om oss

Allerede i 1992 da frivillighetssentralene ble en nasjonal prøveordning etablerte Levanger sentral. Sentralen har vært organisert på ulike vis og med forskjellige eiere fram til i dag. Levanger Frivilligsentral er i dag organisert som er frivillig organisasjon med eget styre som er satt sammen av frivillige enkeltpersoner og en representant fra Levanger kommune. Daglig leder i 100%: Åse Saltvik Styre 2020: Silje Gustad Ulekleiv leder, Steinar Mikalsen nestleder, Hilde Granaunet Aabakken styremedlem; Unni Kollerud, styremedlem, Kommunerepresentant: enhetsleder flyktningtjenesten, Rune Leirset
2021 © Levanger Frivilligsentral