Ulike aktiviteter

Julegaveaksjon , TV- aksjon , "God Sommer"

Sentralen samarbeider med frivillige enkeltpersoner lag og foreninger eller kommune om forskjellige aktiviteter gjennom året. Bla. :

  • Levangers Unge Sanitetsforening  julegaveaksjon i november
  • "God sommer"  samarbeid med frivillige organisasjoner og kommunen om tilrettelagte sommeraktiviteter. i Levanger.
  • TV- aksjon i samarbeid med kommunen

Har du ideer til aktiviteter? Ta kontakt så kanskje vi kan få til noe.

2023 © Levanger Frivilligsentral