Samarbeid med kommunen

Utvikling av gode samarbeidsformer mellom kommunen og frivilligheten.

Frivilligsentralen har samarbeid med kommunens frivilligkoordinator og 5 frivilligkontakter ved Staup Helsehus, Bredablikktunet omsorg, Levanger Bo- og aktivitetssenter, Stokkbakken omsorgssenter og Ytterøy Helsetun. Et nettverk for utvikling av gode samarbeidsformer der frivillige ønsker å bidra til trivsel og aktivitet for beboere på de ulike stedene.

2023 © Levanger Frivilligsentral