Natteravnene i Levanger

Natteravnene rekrutteres via FAU på Levanger Ungdomsskole. Foreldre i hver klasse utfordres til å vandre lørdager. Info til deg som skal gå natteravn

Til dere som skal gå natteravn:
Info natteravner februar 2023
Rutinebeskrivelse 2023


Natteravnene har vandret i Levanger siden 1995.

Levanger Frivilligsentral administrerer natteravnene i Levanger som er en avdeling under Natteravrådet i Norge. Vandringene foregår på ettermiddag og kveld og tidspunktene kan variere noe . Det er alltid vandringer natt til 1. og 17.mai og ved større lokale arrangement.

Foreldre til elever ved Levanger ungdomsskolen utfordres spesielt til å delta men også andre interesserte er velkommen til å delta.

Målet med natteravning er å skape trygghet for alle som ferdes ute i Levanger sentrum, og spesielt for ungdommer som er ute om kvelden og natten. Det handler om å bry seg om sitt nærmiljø, forebygge vold og hærverk. Natteravnene skal ikke være politi, men bry seg, vise omsorg og skape trygghet ved sin tilstedeværelse. Les om natteravnordningen på natteravn.no

Kan jeg være natteravn?
Usikker på hva en natteravn er og gjør?

En natteravn er:

• rusfri
• ansvarsfull
• blid og vennlig
• forsikret i Tryg
• synlig og observerende
• lyttende til barn og unge  
• et godt eksempel for barn og ung
• voksen, ikke bare i alder, men også i framferd
• kledd i gul jakke/vest med natteravnenes logo
• en del av et effektivt tiltak for å dempe vold og hærverk
• opptatt av å trygge sitt lokalmiljø og gi barn og unge bedre oppvekstvilkår

En natteravn er ikke:

• fordomsfull eller dømmende
• reservepoliti eller borgervern
• truende, oppfarende eller aggressiv

Ta kontakt med  sentralen om du ønsker å gå som natteravn
 post@levanger.frivilligsentral.no eller 991 13 569.
 

 

2023 © Levanger Frivilligsentral