Natteravnene i Levanger

Natteravnene har vandret i Levanger siden 1995.

Levanger Frivilligsentral administrerer natteravnene i Levanger. Ravningen foregår lørdager, natt til 1. og 17.mai og ved større lokale arrangement.

Foreldre til elever i ungdomsskolen utfordres spesielt til å delta. Lister for vandring settes opp et år av gangen fra oktober og sendes ut via leder i kommunalt FAU til alle ungdomsskolene i Levanger. Andre interesserte er også velkommen til å delta.

Målet med natteravning er å skape trygghet for alle som ferdes ute i Levanger sentrum, og spesielt for ungdommer som er ute om kvelden og natten. Det handler om å bry seg om sitt nærmiljø, forebygge vold og hærverk. Natteravnene skal ikke være politi, men bry seg, vise omsorg og skape trygghet ved sin tilstedeværelse. Les om natteravnordningen på natteravn.no

Kan jeg være natteravn?
Usikker på hva en natteravn er og gjør?

En natteravn er:

• rusfri
• ansvarsfull
• blid og vennlig
• forsikret i Tryg
• synlig og observerende
• lyttende til barn og unge  
• et godt eksempel for barn og ung
• voksen, ikke bare i alder, men også i framferd
• kledd i gul jakke/vest med natteravnenes logo
• en del av et effektivt tiltak for å dempe vold og hærverk
• opptatt av å trygge sitt lokalmiljø og gi barn og unge bedre oppvekstvilkår

En natteravn er ikke:

• fordomsfull eller dømmende
• reservepoliti eller borgervern
• truende, oppfarende eller aggressiv

Praktisk gjennomføring

Natteravnene møtes på Rådhuset i Levanger  kl.23 og vandrer ute i sentrumsgatene med pauser etter behov fram til kl.03

Ta kontakt med  sentralen om du ønsker å gå som natteravn post@levanger.frivilligsentral.no eller ring 991 13 569.


Natteravnrapport 2015
Natteranvrapport 2014
Natteravnrapport 2012/2013
Natteavnrapport 2011
Natteravnrapport 2010
Natteravnrapport 2009  

 

2019 © Levanger Frivilligsentral