Sommerjobb for ungdom i Levanger

Frivilligsentralen har fått midler fra Gjensidigestiftelsen til sommerjobb for ungdom i Levanger. Vi trenger parkverter i Stadionparken og kafeverter på Raus Kafe gjennom hele sommeren.

Jobb perioder:

periode 1 - 21.juni-16.juli
periode 2 - 19.juli -13.august

4 parkverter i Stadionparken (2 i hver periode)
Arbeidsoppgaver: utlån og renhold av utstyr fra BUA (utstyrsbua) henger, trivselstiltak i parken. Arbeidstid: 4 timer/kl.11-15/ mandag-fredag 

4 kafeverter på Raus Kafe (2 i hver periode)
Arbeidsoppgaver: servering, renhold, bringing av mat
Arbeidstid: 4 timer/tirsdag - lørdag/tidspunkt for jobbing avtales med Raus ved oppstart av jobb perioden. 

Timelønn kr.120
Du må ha fylt 16 år og ikke være eldre enn 18 for å søke.

Send søknad til post@levanger.frivilligsentral.no innen 10.juni med:

- hvor du vil jobbe
- alder
- periode du kan jobbe
- mobilnummer
- noen linjer om deg selv
- NB! er du under 18 år må du oppgi navn og mobil til en foresatt.


2021 © Levanger Frivilligsentral