Fritidsguide for barn og unge

Fritidsguiden- Barn og unges støtte til en aktiv fritid.


Fritidsguiden i Levanger kan hjelpe til med:

  • Barn og unge kan få veiledning til å finne en fritidsaktivitet som passer.
  • Barn og unge kan får hjelp til å opprette kontakt med organisasjonen/laget/aktiviteten.
  • Familiene kan få hjelp med fritidskortet.
  • Familiene kan få hjelp til å finne løsninger på praktiske hindringer knyttet til fritidsaktiviteter.
  • Lag og foreninger kan får hjelpe og støtte i sitt inkluderingsarbeid.
  • Disponerer et fritidsfond og kan hjelpe til økonomisk.


Fritidsaktiviteter er en del av oppveksten til barn og unge og derfor en svært viktig lærings- og danningsarena. 

Fritidserklæringen sier at alle barn skal ha mulighet til å delta i minst en organisert fritidsaktivitet, skal vi nå dette må vi samarbeide om å bygge ned barrierene for deltakelse slik at alle barn blir inkludert på fritiden.

Vi finner løsninger sammen, ta kontakt med fritidsguiden i Levanger! 90835458

Du finner en del informasjon om aktiviteter på Friskus, Levangers aktivitets- og frivillighetskalender.

2023 © Levanger Frivilligsentral