Rydding av søppel

Bli med å rydd/plukk søppel i Levanger (vår/sommer). Ta kontakt med sentralen for nærmere informasjon.

Aldersgruppe: For alle

2021 © Levanger Frivilligsentral